انتخاب نورپردازی داخلی

انتخاب نورپردازی داخلی

نورپردازی داخلی منزل  کار ساده ای نیست. چراغ های متفاوتی برای نورپردازی محیط داخلی منزل استفاده می شوند؛ همانند چراغ های آویز، رومیزی، توکار و… . در این مقاله به تفاوت نورپردازی فضاهای مختلف منزل و انتخاب مناسب آن می پردازیم . 

نورپردازی نشیمن

نورپردازی آشپرخانه

اتاق خواب

نورپردازی اتاق کودک

نورپردازی سرویس حمام