اجرا

در این مرحله اقداماتی نظیر:

  • طراحی نقشه های اجرایی و سیم کشی
  • ارائه چکونگی نصب متریال بصورت شماتیک و با جزئیات کامل
  • ارائه زمان بندی و کنترل پروژه
  • در صورت نیاز ارائه دفترچه مطالعاتی شامل مجموعه کاملی از اطلاعات پروژه

در ادامه نمونه کارهای اجرا شده توسط مجموعه در فضای داخلی و خارجی ارائه شده است