نورپردازی اتاق خواب

اولین اصل در نورپردازی اتاق خواب، ساختن فضایی آرامش بخش است. پس نور مناسب برای این فضا باید ملایم باشد. نورپردازی باید به شکلی طراحی شود که به خواب راحت کمک کند. اشتباهی که امکان دارد در نورپردازی اتاق اتفاق بیافتد، این است که تنها یک منبع روشنایی در فضا استفاده شود. لازم است که در کمد، طبقات، میز مطالعه و… چراغ های متفاوتی درنظر گرفته شود. برای روشنایی اتاق خواب، نورپردازی غیرمستقیم توصیه می شود که چراغ های آویز و سقفی با نور کنترل شده توسط حباب یا شِید، همینطور نورهای غیر مستقیم مخفی گزینه مناسبی برای آن می باشند. نور گرم انتخاب بسیار خوبی برای فضای اتاق است. (چراغ آویز یا سقفی مناسب مطالعه نیستند.) برای تکمیل روشنایی اتاق باید از یک مرکز نور مستقیم نیز استفاده کرد. چراغ خواب، دیوار کوب یا چراغ مطالعه، می توانند گزینه های مناسبی برای زمان مطالعه باشند. (شما می توانید با استفاده از چراغ های تو کار، فضای داخلی کمد و طبقات را روشن کنید.)

نور پردازی اتاق خواب